En plats.nu

"Naturen skyndar aldrig, ändå blir allt utfört"

Med en önskan om att sprida och förmedla naturkontakt och vila har En Plats skapats.

Naturen är en fantastisk plats att landa i och finna just vila. Genom naturmiljöers lugn och kravlöshet finns där möjlighet att finna en effektiv och djup återhämtning.

En Plats erbjuder skogsbadsupplevelser där du av certifierad skogsbadsguide bjuds in till att uppleva naturen med alla dina sinnen.

På ett enkelt och kravlöst vis ges du möjlighet att verkligen koppla av och ladda dina batterier.

KOMMANDE SKOGSBADSUPPLEVELSER;
Under Aktuellt finner du mer information om guidade skogsbad anordnade av En Plats.

Skogsbaden sker i små grupper, eller enskilt, och till största del i tystnad. Inga förkunskaper krävs, men ta gärna med ett öppet sinne.

SKOGSBADSSTUDIEN;
”Stressreduktion och återhämtning genom skogsbad - En intervjustudie om yrkesverksammas erfarenheter av guidade skogsbad” är ett examensarbete i magisterprogrammet arbete och hälsa vid Karolinska Institutet, genomförd våren 2021. Ta del av studien genom att klicka på rubriken ovan.

Skogsbadsmetoden som studerats är Scandinavian Nature and Forest Therapy Institutes metodik. Valet av ämne grundade sig i behovet av att finna fler sätt att främja hälsa, förebygga ohälsa och minska stress, samt att tillgängliggöra och sprida naturens läkande kraft.

Eva, företagssköterska/ leg. sjuksköterska, cert. skogsbadsguide och yinyogalärare

Välkommen 2

Vad är skogsbad?

Skogsbad, eller Shinrin-yoku, kommer ursprungligen från Japan och betyder ”att ta in skogsatmosfären med alla sinnen”.

När vi skogsbadar fokuserar vi på våra sinnen, vilket för våra kroppar och sinnen till ett avslappnat och stilla tillstånd. Att skogsbada kan ses som en kravlös väg mot minskad stress, djup återhämtning och ökat välmående.

Det handlar varken om att ta sig ett dopp eller att vandra. Syftet med skogsbadet är att vara här och nu. När vi skogsbadar är vi inte på väg någonstans, istället handlar det om att vara i kontakt och relation med den omgivande naturen. Skogsbad kan utföras på såväl egen hand som med en certifierad skogsbadsguide.

Amos Clifford, grundare av Association of Nature and Forest Therapy (ANFT) och författare till boken "Your guide to forest bathing" skriver så här om att skogsbada tillsammans med en utbildad guide; ”Forest bathing with a guide is a great way to fully experience this practice and gain an understanding of how to go about it. [...] Its a bit like yoga. Anyone can stretch, and there are lots of books and videos that explain the asanas (postures) and how to move from each one to the next. But if you really want to be skillful and realize the full benefits of the practice, you will work with a qualified teacher who is credibly certified. The same goes for forest bathing. If at all possible, let a guide introduce you to the practice...”

Skogsbad innebär alltså en vistelse i naturen i sinnlig närvaro och detta sätt att vara på i naturen har visat sig främja vår hälsa såväl fysiologiskt som psykologiskt.

Vad är skogsbad

Varför skogsbada?

Skogsbad främjar vår hälsa och hjälper oss att läka om ohälsa redan hunnit uppstå. Det har forskats och forskas mycket på skogsbad runt om i världen idag. Forskningen visar att detta sätt att vara i, och med, naturen bidrar till bland annat ett stärkt immunförsvar, minskad stress, reglerat blodtryck, förbättrad sömn, bättre koncentration och tankeskärpa, ökad energi och kreativitet samt minskade nivåer av ångest och depression.

Många som deltar i guidade skogsbad finner inspiration till att utveckla och fördjupa sin egen naturkontakt. Det kan alltså vara en väg till att upptäcka ett nytt sätt av vara på i naturen, för att sedan utforska vidare på egen hand.

Skogsbadsmetoden som En Plats erbjuder grundar sig på Scandinavian Nature and Forest Therapy Institutes (SNFTI) metodik. En certifierad skogsbadsguide vid SNFTI har en gedigen utbildning, i nivå med internationell standard för certifierade utbildningar som tillhandahålls av specialiserade organisationer inom området. Utbildning har innefattat en veckas intensivt retreat, följt av en 4-månaders praktik- och certifieringsprocess.

Njuter vår hjärna av naturintryck?
”I Alnarp bedrivs … forskning kring hur naturen är uppbyggd och hur den påverkar våra synintryck. Ibland talar man om fraktaler, vilket enkelt uttryckt består av ett mönster som upprepar sig mer eller mindre. [...] Med hjärnavbildningsteknik har man kunnat visa att hjärnan reagerar positivt när vi tittar på just naturliga fraktaler. Det verkar som att hjärnans syncentrum ”njuter” av naturintryck”. Grön Entreprenör - Skogens sociala värden - forskningen visar vägen, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).

Utöver fraktaler har vi i naturen även möjlighet att möta naturfenomen så som fytonsider, mikroorganismer och negativa joner som alla är en del av den ”skogsmedicin” som i vetenskapliga studier setts påverka vår hälsa positivt.

Varför skogsbada?

Hur går det till?

Under ett guidat skogsbad saktar vi stegvis ner tempot. Vi vandrar in i skogen och går längs en planerad stig. Som deltagare bjuds du in till naturkontakt och olika sinnliga upplevelser. En stor del av skogsbadet sker under tystnad. Vi går oftast inte särskilt långt. Skogsbadet pågår gärna i 2–3 timmar. Inför varje skogsbad meddelas specifik information om just det skogsbadet. Guidningen vägleder dig till att komma ner i varv och till att öppna dina sinnen mer än vanligt.

Genom att skogsbada på detta vis har vi möjlighet att finna en naturlig närvaro och att öppna upp för att lättare ta emot naturens hälsofrämjande effekter.

En valfrihet att välja att skogsbada på ett sätt som passar just dig erbjuds även under guidat skogsbad i grupp. Under skogsbadets gång ges möjlighet till egen tid i naturen. Skogsbadsguiden finns där för ditt välmående.

Hur går det till?

Om mig

Under min barndom spenderade jag mycket tid i skogen. Det var i skogen som jag och min bror tog på oss ”svampglasögonen” och gav oss ut på lekfulla svampjakter. Våra föräldrar strosade omkring i närhet, alltid med svampboken redo. Jag minns hur vi förväntansfullt och nyfiket bläddrade bland bokens tunna blad när vi fann svampsorter som vi inte kände till.

Till min stora glädje hittade jag som vuxen tillbaka till skogen, om än under en mycket stressfylld och utmanande tid i livet. Sedan dess är naturen, och då ofta skogens natur, platsen jag söker mig till. Om och om igen. Oftast för vila och avkoppling, men även när min kreativitet eller energi börjar sina. När jag behöver fylla på mina inre resurser. Naturen är för mig såväl en fristad som en plats för förundran, sinnesro, nyfikenhet och glädje!

År 2020 utbildade jag mig till certifierad skogsbadsguide vid Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI), efter att själv ha deltagit vid flera guidade skogsbad och fascinerats över upplevelsens enkelhet och lustfylldhet, samt dess välgörande effekter.

Sedan år 2008 är jag legitimerad sjuksköterska och år 2021 erhöll jag en efterlängtad magisterexamen i arbete och hälsa, med inriktning företagssköterska. Jag är även utbildad yinyogalärare och har fördjupat mig inom samtalsmetodik genom att studera till samtalsterapeut.

I nuläget arbetar jag som företagssköterska, undervisar i yinyoga (www.medkansla.nu) och bedriver En Plats som en för mig mycket meningsfull hobbyverksamhet.

Utbildningar

  • Legitimerad sjuksköterska, 2008 Linnéuniversitetet      

  • Diplomerad samtalsterapeut, 2020 Humanistiskt lärcentrum 

  • Certifierad skogsbadsguide, 2020 Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute 

  • Yinyogalärare, 2021 Yinyogacenter

  • Magisterexamen i arbete och hälsa, 2021 Karolinska Institutet      

Om mig

Hjärnvila

För långsiktigt hållbar hälsa är återhämtning och vila avgörande för oss. Naturen erbjuder och låter våra hjärnor vila, utan att vi aktivt behöver göra något mer än att gå ut och vara i naturen.

Uppmärksamhetsteorin är en teori som förklarar vikten av att låta vår uppmärksamhet vila. För dig som önskar veta mer om denna teori kommer här ett utdrag ur boken: Grön Entreprenör - Skogens sociala värden - forskningen visar vägen, utgiven av SLU.

”Man utgår från att människor har två typer av uppmärksamhet - den riktade och den spontana. För att använda riktad uppmärksamhet (fokuseringsförmåga) krävs energi och koncentration. [...] Hjärnan måste här anstränga sig för att behålla fokus på den aktuella uppgiften och att aktivt stänga ute konkurrerande stimuli. [...] Om denna typ av uppmärksamhet får fortsätta utan att det ges möjlighet till återhämtning uppstår mental utmattning och hjärnans förmåga kan försämras. Den spontana uppmärksamheten kräver ingen energi. Den används av hjärnan i naturligt fascinerande miljöer med lagom mycket intryck. Så är det ofta i naturen och här får hjärnan möjlighet att vila och återfå sin fulla kapacitet igen. […] Problemet med det moderna samhället enligt dessa forskare [Rachel & Stephan Kaplan] är att det ofta kräver mycket riktad uppmärksamhet och endast i liten utsträckning ger tillfällen för spontan fascination.”

Hjärnvila

Aktuellt

Skogsbadsupplevelser på utvalda platser i Haninge, söder om Stockholm;

~ Välkommen åter 2024 ~

Nyfiken på skogsbad? Skicka INTRESSERAD till: eva@enplats.nu

Enskilt skogsbad
Vänligen sänd en intresseanmälan här vid intresse av enskilt skogsbad.

Skogsbad för företag
Vänligen sänd en intresseanmälan här vid intresse av företagsskogsbad.

Aktuellt

Bokning

Kontakt

Vill du kontakta mig så nås jag på;

Mail - eva@enplats.nu

Instagram - https://www.instagram.com/enplats.nu/

Kontakt