En plats.nu

Välkommen till En Plats

Här möter du naturen och mig, Eva, som just nu tar de första stegen mot något för mig oerhört meningsfullt. Med en vision om att tillgängliggöra och sprida skogsbadets och naturens läkande och hälsofrämjande effekter börjar en viktig del av min dröm om En Plats äntligen ta form. Om du vill, läs gärna mer om mig och min resa under rubriken Om mig.

Under rubriken Aktuellt kommer datum och platser för guidade skogsbad läggas ut. Håll gärna utkik om du är intresserad av att delta. Hoppas att vi ses i skogen!

Eva Thunvik
Leg Sjuksköterska, Cert Skogsbadsguide vid SNFTI, Samtalsterapeut & Magisterstudent vid Karolinska Institutet

Välkommen

Vad är skogsbad?

Skogsbad, eller Shinrin-yoku som det heter på japanska, kommer ursprungligen från Japan och betyder ”att ta in skogsatmosfären med alla sinnen”.

När vi skogsbadar fokuserar vi på våra sinnen, vilket för våra kroppar och sinnen till ett avslappnat och stilla tillstånd. Att skogsbada kan ses som en kravlös väg mot minskad stress, djup återhämtning och ökat välmående.

Det handlar varken om att ta sig ett dopp eller att vandra. Syftet med skogsbadet är att vara här och nu. När vi skogsbadar är vi inte på väg någonstans, istället handlar det om att vara i kontakt och relation med den omgivande naturen. Skogsbad kan utföras på såväl egen hand som med en certifierad skogsbadsguide.

Amos Clifford, grundare av Association of Nature and Forest Therapy (ANFT) och författare till bokenYour guide to forest bathing skriver så här om att skogsbada tillsammans med en utbildad guide; ”Forest bathing with a guide is a great way to fully experience this practice and gain an understanding of how to go about it. [...] Its a bit like yoga. Anyone can stretch, and there are lots of books and videos that explain the asanas (postures) and how to move from each one to the next. But if you really want to be skillful and realize the full benefits of the practice, you will work with a qualified teacher who is credibly certified. The same goes for forest bathing. If at all possible, let a guide introduce you to the practice...”

Skogsbad innebär alltså en vistelse i naturen i sinnlig närvaro och detta sätt att vara på i naturen har visat sig främja vår hälsa såväl fysiologiskt som psykologiskt.

Vad är skogsbad

Varför skogsbada?

Skogsbad främjar vår hälsa och hjälper oss att läka om ohälsa redan hunnit uppstå. Det har forskats och forskas mycket på skogsbad runt om i världen idag. Bl.a. visar forskningen att detta sätt att vara i, och med, naturen bidrar till ett stärkt immunförsvar, minskad stress, reglerat blodtryck, förbättrad sömn, bättre koncentration och tankeskärpa, ökad energi och kreativitet samt minskade nivåer av ångest och depression.

Många som deltar i guidade skogsbad finner inspiration till att utveckla och fördjupa sin egen naturkontakt. Det kan alltså vara en väg till att upptäcka ett nytt sätt av vara på i naturen, för att sedan utforska vidare på egen hand.

Skogsbadsmetoden som En Plats erbjuder grundar sig på Scandinavian Nature and Forest Therapy Institutes (SNFTI) utformning som bygger på vetenskapligt utformad metodik. Som Certifierad Skogsbadsguide vid SNFTI har jag genomgått en gedigen utbildning i nivå med internationell standard för certifierade utbildningar som tillhandahålls av specialiserade organisationer inom området. Utbildningen har innefattat en veckas intensivt retreat, följt av en 4-månaders praktik- och certifieringsprocess. Önskar du veta mer om utbildningen, besök gärna Scandinavian Nature and Forest Therapy Institutes hemsida.

Njuter vår hjärna av naturintryck?
”I Alnarp bedrivs … forskning kring hur naturen är uppbyggd och hur den påverkar våra synintryck. Ibland talar man om fraktaler, vilket enkelt uttryckt består av ett mönster som upprepar sig mer eller mindre. [...] Med hjärnavbildningsteknik har man kunnat visa att hjärnan reagerar positivt när vi tittar på just naturliga fraktaler. Det verkar som att hjärnans syncentrum ”njuter” av naturintryck”. Grön Entreprenör - Skogens sociala värden - forskningen visar vägen, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)

Utöver fraktaler har vi i naturen även möjlighet att möta naturfenomen så som fytonsider, mikroorganismer och negativa joner som alla är en del av den ”skogsmedicin” som i vetenskapliga studier setts påverka vår hälsa positivt.

Varför skogsbada?

Hur går det till?

Under ett guidat skogsbad saktar vi stegvis ner vårt tempo. Vi vandrar in i skogen och går längs en planerad stig. Som deltagare bjuds du in till naturkontakt och olika sinnliga upplevelser. En stor del av skogsbadet sker under tystnad. Vi går oftast inte särskilt långt. Skogsbadet pågår gärna i 2-3 timmar, men det kan se lite olika ut. Inför varje skogsbad meddelas specifik information om just det skogsbadet. Guidningen vägleder dig till att komma ner i varv och till att öppna dina sinnen mer än vanligt.

Som skogsbadsguide finns jag där som ett stöd för din hälsa och ditt välmående under hela skogsbadet. Det ges under skogsbadets gång möjlighet till egen tid i naturen. En valfrihet att välja att skogsbada på ett sätt som passar just dig erbjuds även under skogsbad i grupp.

Genom att skogsbada på detta vis har vi möjlighet att finna en naturlig närvaro och att öppna upp för att lättare ta emot naturens alla hälsofrämjande effekter.

Hur går det till?

Om mig

Drömmen om En Plats väcktes till liv inom mig för drygt två år sedan. Året var 2018 och jag hade nyligen påbörjat resan tillbaka efter att ha drabbats av utmattningssyndrom vid årets början.

Jag minns att jag där och då så tydligt kände att något fattades inom vården. Min upplevelse var att jag kastades omkring mellan sjukvården, Försäkringskassan och min arbetsgivare. Det var på många sätt en tung och svår tid. I naturen, och framför allt i skogen, fann jag tröst, vila och kraft samt en fristad, som jag behövde när det stormade runt omkring. När jag inte visste vad jag skulle göra eller vart jag skulle ta vägen.

Kontakten med naturen har varit en viktig följeslagare på min egen resa och är det än idag. Därför utbildade jag mig år 2020 till Certifierad Skogsbadsguide vid Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI).

Jag minns så väl det första guidade skogsbadet jag själv deltog i, våren 2019. Hur bra jag mådde efteråt. Det gjorde mig fascinerad och nyfiken. Det blev tydligt för mig att det här var något som skulle kunna göra skillnad för fler än bara mig. Under året som följde deltog jag vid ytterligare ett par guidade skogsbad kombinerat med att jag fortsatte utforska och fördjupa min egen naturkontakt. Det var en oerhört läkande tid. Jag glömmer den aldrig!

Sedan 2008 är jag legitimerad sjuksköterska och sedan 2020 utbildad samtalsterapeut. Mitt liv delar jag, sedan drygt 12 år tillbaka, med Niklas. Tillsammans har vi tre barn; Alice, Ida och Ian. Jag älskar att fotografera och fånga ögonblick på bild, kanske har du märkt detta om du följer enplats.nu på Instagram. Jag älskar även att dansa, något jag kanske gör hellre än bra. Men det ger mig så mycket glädje.

Just nu studerar jag ett Magisterprogram i Arbete & Hälsa vid Karolinska Institutet, med inriktning företagssköterska. Under våren 2021 skriver jag magisteruppsats med syfte ”Att undersöka erfarenheter och upplevda effekter av skogsbad hos yrkesverksamma som deltagit i skogsbad”. Utöver detta arbetar jag som sjuksköterska inom äldreomsorgen, guidar skogsbad och påbörjar snart en utbildning till yinyogalärare.

Om mig

Hjärnvila

För återhämtning, fokus och klarhet har hjärnvila varit avgörande för min egen läkning. Det är även en nyckel för mig idag för att kunna göra det jag vill, och älskar. För balans i mitt liv. Naturen erbjuder och erhåller den här typen av vila, utan att jag aktivt behöver göra något mer än att gå ut och vara i naturen.

Uppmärksamhetsteorin är en teori som fokuserar på återhämtning. Den här teorin tycker jag personligen tydligt beskriver vad jag själv upplevt och upplever i min egen naturkontakt. För dig som önskar veta mer om uppmärksamhetsteorin kommer här ett förkortat utdrag ur boken: Grön Entreprenör - Skogens sociala värden - forskningen visar vägen, utgiven av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)

”Man utgår från att människor har två typer av uppmärksamhet - den riktade och den spontana. För att använda riktad uppmärksamhet (fokuseringsförmåga) krävs energi och koncentration. [...] Hjärnan måste här anstränga sig för att behålla fokus på den aktuella uppgiften och att aktivt stänga ute konkurrerande stimuli. [...] Om denna typ av uppmärksamhet får fortsätta utan att det ges möjlighet till återhämtning uppstår mental utmattning och hjärnans förmåga kan försämras. Den spontana uppmärksamheten kräver ingen energi. Den används av hjärnan i naturligt fascinerande miljöer med lagom mycket intryck. Så är det ofta i naturen och här får hjärnan möjlighet att vila och återfå sin fulla kapacitet igen. […] Problemet med det moderna samhället enligt dessa forskare [Rachel & Stephan Kaplan] är att det ofta kräver mycket riktad uppmärksamhet och endast i liten utsträckning ger tillfällen för spontan fascination.”

Idag finner jag själv hjärnvila och livbalans genom bl.a. naturkontakt, yinyoga, mindfulness, självmedkänsla och god självkännedom.

Hjärnvila

Aktuellt

Jag planerar jag att hålla guidade skogsbad på några utvalda platser i Haninge och Nynäshamn söder om Stockholm. Bland annat vid;

  • Lövhagen, Nynäshamn

  • Tyresta Nationalpark, Haninge

Ofta har jag med mig en assistent vid mina skogsbad, för extra trygghet och service till dig som deltagare. Anna, som hon heter, är även hon en sjuksköterska med stor kärlek till skog och natur, och en nära vän till mig.

Enskilt skogsbad
Vid intresse, och i mån av tid, är det möjligt att boka enskilt skogsbad tillsammans med mig.

Samtalsterapi
I liten utsträckning kommer möjlighet finnas att boka samtalsterapi tillsammans med mig. Då min tid inte räcker till för allt jag vill syssla med, så har fokus på den här delen valts bort i nuläget. Men välkommen att höra av dig vid intresse för en dialog kring hur jag skulle kunna stödja dig på din resa.

Aktuellt

Kontakt

Vill du kontakta mig angående deltagande på någon av vårens skogsbad, eller om du har några andra funderingar eller frågar så kan jag nås på;

Mail
eva@enplats.nu

Instagram
https://www.instagram.com/enplats.nu/

Kontakt